Mühendislik Ve Ürün Geliştirme (Re-Engineering)

 • Firmaya özgün, estetik ve müşteri beklentilerine uygun endüstriyel tasarım
 • Mühendislik alt yapısı (katı model, imalat resimleri, şartnameler, ürün reçeteleri)
 • Mühendislik sistemi iyileştirme (arşiv, PLM, mühendislik değişikliği ve revizyon yönetimi)
 • Konfigürasyon yönetimi
 • Güvenilir ve yüksek performanslı ürün (tasarım, analiz, test)
 • Mock-up ve prototip üretimi
 • Standart ve direktiflere uyum
 • Montaj, imalat ve servis kolaylığı sağlayan ürün tasarımı
 • Outsource, ortaklaştırma ve yerlileştirme çalışmaları
 • Maliyet indirimi (tasarım kaynaklı)
 • Tübitak teşvik başvurusu ve devlet hibesi hedefi

Fabrika Yerleşimi Optimizasyonu

 1. Akış Simülasyon ile Mevcut Üretim İstasyonları Kapasite / Verimlilik Analizi
 2. Akış Simülasyon ile Üretim İstasyonları Kapasite / Verimlilik Optimizasyonu
 3. Süreç Akış Şemaları ve Katı Model Fabrika Yerleşimi
 4. Mevcut yerleşim planı, mevcut ekipmanlar ve ilgili verilerin temini
 • Ürünlerin ve konfigürasyon yönetimi ihtiyaçlarının analizi
 • Süreç verimliliğinin tasarımı
 • İç lojistik ve malzeme akışının planlanması
 • Ekipman ihtiyaçlarının planlanması
 • İş istasyonlarının planlanması
 • Operasyonlar ve üretim rotaların planlanması
 • Süreçlerin ilişkilerinin tasarımı
 • Depo ihtiyaçlarının ve çalışmalarının planlanması
 • Üretim alt süreçlerine ait alanların belirlenmesi
 • Üretim zamanlarının ve personel ihtiyaçlarının planlanması
 • Müşteri taleplerine göre yerleşim planın revize edilmesi
 • Nihai yerleşim planının müşteriye teslim edilmesi
 • Nihai yatırım listesinin müşteriye teslim edilmesi

Fabrika Süreçleri İyileştirme (Facilitation)

Genel Kapsamlı Danışmanlık Hizmetleri ile bölüm süreçlerinin analizi ve fabrika proje ekibi ile bölüm bazlı süreç iyileştirme.

 • Planlama ve Tedarik Zinciri
 • Üretim Mühendisliği
 • Üretim (İmalat ve/veya Montaj)
 • Kalite (Kalite Sist., Giriş Muayene, Kalite Güvence)
 • Maliyet indirimi hedefi
 • Üretim kapasite ve verimlilik artışı hedefi
 • Hurda ve garanti maliyetleri azaltma hedefi

Malzeme Sınıflandırma ve Besleme Metotları

Genel Kapsamlı Danışmanlık Hizmetleri ile bölüm süreçlerinin analizi ve fabrika proje ekibi ile bölüm bazlı süreç iyileştirme.

 1. Depo optimizasyonu ve periyodik sayım faaliyetleri
 2. İtme sistemi ile parçaların iş emri bazında depodan, üretim hatlarına transferinin devreye alınması
 3. Tüm tanımlı parçalar için malzeme sınıflandırma ve besleme method/frekanslarının belirlenmesi ve devreye alınması
 4. Taşıma, elleçleme, istifleme ve iç lojistik malzeme transferine ait iyileştirmelerin devreye alınması
 • Taşıma ve istifleme kutu tasarımı
 • Yerleşim planı güncellemesi ile istifleme alanlarının belirlenmesi
 • Taşıma ve kit arabalarının tasarımı
 • İstifleme raflarının tasarımı
 • ERP entegrasyonu
 • Onaylanan yatırım kalemlerinin kullanıma hazırlanması ve devreye alınması
 • Kurulum ve devreye alma
 • Validasyon ve Gözden Geçirme

Verimlilik & Kapasite Kullanimi İyileştirme (Methodwizard)

 • Tanımlanmış ürün aileri ve/veya yarı mamüllerin fiili zaman etüt verilerinin tespit edilmesi, üretim iş akışlarının oluşturulması ve operatör sayısı, kullanılan ekipman, operasyon adımlarını detaylandıran operasyon sayfalarının, “MethodWizard” yazılımı ile hazırlanması ve kayıt altına alınması
 • Müşteri tarafından video kayıtları alınmış üretim operasyonlarına ait değer analizinin “MethodWizard yazılımı ile analizi ve değer yaratmayan aktivitelerin (NVAA) tespiti ve Yalın İmalat iyileştirme faaliyetlerinin devreye alınması
 • Hat dengeleme ve kapasite kullanım değerlerinin ölçülebilmesi amacıyla ürünlere ait tüm rotaların, “MethodWizard” yazılımı ile hazırlanan operasyon sayfalarının kullanımı ile belirlenmesi ve ERP entegrasyonu ile kayıt altına alınması
 • Ana Sanayi Üretim operasyonlarına ait Operasyonel Maliyet İndirimi
 • Hurda/Fire Maliyetlerinde İyileştirme ile maliyet indirimi

Erp Modernizasyon - Üretim

 1. Hat dengeleme ve kapasite kullanım değerlerinin ölçülebilmesi amacıyla ürünlere ait rotaların belirlenmesi ve ERP entegrasyonu ile devreye alınması
  • Ürün ailelerinin belirlenmesi
  • Üretim raporlarının analizi
  • Yarı mamül üretimlerine (fason dahil) ait süreç akış tablolarının hazırlanması
  • Yarı mamül üretimlerine ait taslak sürelerin hazırlanması
  • Yeni ERP şablonlarına rota ve zaman etüt verilerin girişi
 2. Üretim performansının ölçülebilmesi amacıyla endüstriyel tabletlerin devreye alınması ve iş emirlerinin ERP entegrasyonu, dinamik izlenebilirliğin sağlanması ve iyileştirmelerin devreye alınması
  • Endüstriyel tabletler ile veri toplama sistemlerinin ERP’den bağımsız test edilmesi
  • Pilot uygulama ile üretim tezgahlarından veri toplamanın gerçekleştirilmesi (3 tezgah)
  • Uygulamanın yaygınlaştırılması için ilave tablet yatırımının gerçekleştirilmesi
  • İyileştirme faaliyetlerinin koordine edilmesi ve devreye alma çalışmalarının tamamlanması
  • Sistem validasyon ve gözden geçirme çalışmaları

ERP Modernizasyon - MRP

MRP modülünün tüm üretim süreçlerini kapsayacak bir biçimde devreye alınması

 • Ürün reçeteleri ve konfigürasyon yönetimi analizi
 • Maddde kartları analizi
 • Müşteri sipariş verileri analizi
 • Stok ve ambar verileri analizi
 • Üretim verileri analizi
 • MRP parametre analizi
 • Satınalma verilerinin analizi
 • Raporların analizi
 • MRP devreye alma öncesi dönemsel sayım
 • MRP test ortamında geliştirmelerin doğrulanması

ERP Modernizasyon - Kalite

Kalite alt yapısının iyileştirilmesi, kalite geçiş kapılarının belirlenmesi, uygun olmayan ürün ve kalite onay süreçlerinin ERP ile entegrasyonu ve devreye alınması

 • Giriş muayene kontrol kartlarının hazırlanması ve ERP ile entegrasyonu
 • Üretim muayene sürecinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin devreye alınması
 • Kalite geçişlerinin belirlenmesi ve ERP rota sürecine onay mekanizmaları ile dahil edilmesi
 • Uygun olmayan ürün sürecinin ERP ile entegrasyonu
 • DÖF sürecinin ERP ile entegrasyonu
 • SSH Süreci ile entegrasyon ve CPM süreci

CPM ve Garanti Yönetimi

 1. Mevcut durum analizi
 2. Organizasyon yönetimi
 3. CPM proje ekibi, sorumluluklar, görev tanımı
 4. İhtiyaç ve gereksinimler
 5. Servisler üzerinden kalite problemlerinin toplanması
 6. R/100 ve ACPU analizi
 7. FQR Profil Yönetimi
 8. Önceliklendirme ve değerlendirme
 9. Kök Sebep Analizi
 10. İyileştirme faaliyetleri ve doğrulama
 11. Devreye Alma
 12. Performans Raporları
 13. KPI Belirleme, Yaygınlaştırma ve Kırılımı
 14. Eğitim
  • Hata Bildirim Yönetimi
  • Kök sebep analizi
  • ACPU (average cost per unit)
  • Garanti Maliyetleri
  • R/ 100 frekans

Yedek Parça ve Servis Yönetimi

 • Mevcut durum analizi
 • Organizasyon yönetimi
 • Maliyet Analizi
 • Yedek Parça Sınıflandırma Metotları
 • Yedek Parça Depo Yönetimi
 • Raf Yerleşimi ve Çevrim Hızı
 • Servis Yönetim Metotları
 • MTBF ve Yedek Parça Adetleri Tanımlama
 • Yıllık stok maliyeti yönetim metotları
 • Adresleme ve 5S
 • Sipariş ve satınalma metotları
 • TBM & CBM senkronizasyon
 • Yedek Parça Kanban
 • Kontrol Metodolojisi
 • Yeniden sipariş süresi, termin, adet ve lokasyon seçimi

Maliyet İndirme Projesi

Maliyet indirme önerilerinin listelenmesi ve Kurulacak Öneri sistemi ile entegrasyonu

 1. Tasarım kaynaklı
  • Ürün Geliştirme
  • Teknoloji Değiştirme
 2. Operasyon kaynaklı
  • Ana sanayide video kayıtları alınmış üretim operasyonlarına ait değer analizinin “MethodWizard yazılımı ile analizi ve değer yaratmayan aktivitelerin (NVAA) tespiti ve Yalın İmalat iyileştirme faaliyetlerinin devreye alınması
  • Aparat, fikstür vs geliştirme
  • Hurda, fire maliyet indirme çalışmaları
 3. Satınalma Kaynaklı
  • Yan sanayide video kayıtları alınmış üretim operasyonlarına ait değer analizinin “MethodWizard yazılımı ile analizi ve değer yaratmayan aktivitelerin (NVAA) tespiti ve Yalın İmalat iyileştirme faaliyetlerinin devreye alınması
  • Alternatif tedarikçi firmaların önerilmesi ile tasarruf