Günümüzde Üretim

 • Geçmişe oranla çok daha karmaşık ve güç.
 • İşleri standartlaştırmak, verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek şimdi her zamankinden daha çok gerekli.
 • İnsan gücünün daha yoğun kullanıldığı sektörlerde mavi yakalı personelin yönetimi ürün maliyeti açısından yaşamcıl derecede önemli.
 • Kaliteli ürün, kısa üretim süreleri, sağlıklı, güvenli, ergonomik üretim alanları, yeni endüstrinin olmazsa olmazları.

Image

MethodWizard Yalın Üretim Yazılımı

Operasyonların veri tabanı bütünlüğü içinde bilgisayar ortamına aktarılarak saklanmasına ve analiz eden, kolay kullanılır işlevleriyle yalın üretim çalışmalarının amacına ulaşmasını olanaklı kılan, web tabanlı bir yazılım ürünüdür.

Etkinlik / Verimlilik

Kalite / Maliyet

Kabiliyetler:

 • Kurumsal veri ve veri tabanı teknolojisi
 • Kullanıcı dostu arayüzler, sürükle-bırak işlevler
 • Sayfa üzerinde otomatik revizyon kayıt alma
 • Ayrıntılı revizyon bilgileri, iyileştirme faaliyetleri sonucu elde edilen kazanımları, mavi yakalı operatörlere yüklenen iş listelerini, değişik bilgi alanlarına göre sorgulama ve raporlama Sistemin sunduğu verileri, çalışanlara ölçülebilir göstergeler biçiminde hedef olarak atama
 • Rol bazlı yetkilendirme ve onay mekanizmaları
 • Web tabanlı yazılım mimarisi

Uygulama Alanları :

İnsan Kaynakları (Operasyonel Etkinlik):
 • Mavi Yaka İş Analizi ve Ünvanların Değerlendirilmesi
 • Görev, Yetki ve Sorumlulukların Değerlendirilmesi
 • Görev Tanımlarının Oluşturulması
 • Norm Kadro ve Ücretlendirme Çalışmaları
 • Mavi Yaka Performans Yönetimi
 • Mavi Yaka İş Başı ve Mesleki Eğitim (Video Kayıt veya İnteraktif Eğitimler)
 • Mavi Yaka Eğitim Sertfikasyon (Eğitim Sonu Sınav ve Katılım Teyit Ekranları)
 • Mavi Yaka Gelişim Planlama (Yedekleme, Rotasyon)
Teknik Alanlar (Operasyonel Verimlilik, Kalite ve Maliyet) :
 • İş süreçlerinin incelenmesi; sistem bütünlüğü, etkileşim ve iletişim etkinliği ile kritik teknik operasyon ve kaynakların belirlenmesi
 • Operasyonun yeniden düzenlenmesi ve standartlaştırılması
 • Zor/doğal olmayan operasyon iyileştirme
 • Düzensiz operasyonların iyileştirilmesi
 • Değeri olmayan işlemlerin azaltılması
 • Malzeme hareket akış ve üretim süresinin iyileştirilmesi
 • Altın Alan uygulamalarının geliştirilmesi
 • ISG riskleri ve Kalite hatalarının belirlenmesi
 • Ergonomi ve yorgunluğu karşı ritmik operasyon tanımlama
 • Otomasyon ve yatırım önerilerinin geliştirilmesi

Kazanımlar

İnsan Kaynakları :

 • İşler standartlaştırılarak görev tanımları oluşturulur
 • Görev tanımları revizyon kontrollü güncellenir
 • Görev, unvan ve sorumluluklar tanımlanarak operasyonlar ve insan kaynağı ile ilişkilendirilir, norm kadrolar tanımlanır
 • Dijital ortamda işbaşı eğitimler verilebilir, yedekleme ve rotasyon plalanır

Teknik Alanlar :

 • Zaman etüt verileri, kullanılan ekipmanlar, operatör sayısı / yetkinliği ve operasyon işlemleri kayıt altına alınarak operasyon sayfaları hızlı hazırlanır
 • Video analizi ile operasyonel iyileştirmeler kolaylaştırılır
 • Katma değeri olmayan işlemler azaltılır, kayıplar ve israf önlenir
 • Parça ve iş akışı iyileştirilir
 • Üretim yeri ergonomisi düzenlenir
 • İş kazaları riskleri tespit edilir
 • Üretim optimizasyonu yapılır